Apărut undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea (în anul 1897), acest ”Dicționar geografic al județului Prahova” reprezintă o adevărată pagină de istorie. Dicţionar geografic PHȘi fiindcă acum, în secolul al XXI-lea, informația trebuie să fie gratuită și accesibilă oricui, dați-mi voie să vă ofer absolut 🙂 GRATUIT 🙂 acest Dictionar-geografic-Prahova-1897, în format pdf. Prezentul dicționar a fost ”PUBLICAT PRIM INGRIJIREA D-LUI C. ALESSANDRESCU DE D-ra Paulina Bilitescu Profes6rli de geografie la externatul secondar din Ploesd. Membrii actill a societlitei cCreografice RomAne» C. ALESSANDRESCU Revisor acolar Lucrare .prenziald de Societalea Geografica Ronid nd, tu fedinia aclunitreY grenerak de la 5 Martie 1895 sub firefedentia Majestafei Sale Regelui – TERGOVITE T1POG1UtFL 1 LEGXTORIA DE CA.RTY «VIITOkUL» , ELIE ANGELESCU 1897 D-1 Thn Moruzi LicenVat in litere Profesor (Liceo! Ploesci).” Așa că mie nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor lectură plăcută 🙂 !!!

Publicitate