În Regiunea Ploiești, pe Valea Teleajenului, găsim comuna Măneciu. Aici a predat și profesorul de limba și literatura română, Ion Dumitru, așa că apariția lucrării ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN COMUNA MĂNECIU – MONOGRAFIE a venit în mod firesc. Apărută în anul 2008, la Editura Karta-Graphic din Ploiești, cartea este o complexă și completă monografie a învățământului din această foarte cochetă comună prahoveană.

În cele 492 de pagini, în format A4, autorul ne prezintă prin imagini, text și documente, dascăli, elevi unități de învățământ dar și începuturile învățământului de aici din comuna Măneciu. Așa cum este lesne de înțeles, acum la 14 ani de la apariția ei, cartea NU mai poate fi găsită decât în unele anticariate offline și/sau online ori în vreo bibliotecă publică sau privată. Indiferent de modalitatea prin care veți intra în posesia acestei cărți, subsemnatul vă asigură de faptul că veți avea o lectură atractivă și că 🙂 MERITĂ 🙂 efortul depus !!!