La Editura Paideia găsim această carte dedicată lui Ion Luca  Caragiale. ion luca caragialeApărută în anul 2014, cartea este de fapt partea dedicată lui nenea Iancu  din „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” a lui G. Călinescu. În cele 199 de pagini, în format 9,5 X 20 cm aflăm că Ion Luca Caragiale, dramaturg realist şi clasic deopotrivă. Atenţia acordată artei scenice, unitatea caracterologică a personajelor sunt de esenţă clasică. A rămas până astăzi, cel mai mare dramaturg din literatura română. O lucrare îngrijită de Cătălin Şiclovan, pentru care subsemnatul ţine să mulţumească celor care au avut această idee editorială de mare excepţie  !!! ❤