Unul din numele importante din istoria  Ploieştiului este şi Toma T. Socolescu (1883-1960) cel care se distinge ca una din figurile deosebit de interesante ale generaţiei sale. Numele său este strâns legat de cel al oraşului Ploieşti, căruia i-a dedicat cea mai mare parte a creaţiei sale de arhitect. toma-t-socolescu-arhitect-roman
Apărut în anul 2011 la editura Caligraf Design, prezentul album în format A4,  reuşeşte în cele 264 de pagini ale sale, să ordoneze mai mult de 90 de lucrări de arhitectură semnate de Socolescu, proiecte şi relevee, planuri de sistematizare, lucrări cu care a participat la concursuri sau colaborări cu alţi arhitecţi. Structura albumului urmăreşte cronologic evoluţia proiectelor sale, grupate în cinci mari capitole: „Anii de început”, „Case de raport”, „Edificii publice”, „Reşedinţe interbelice”, „Biserici”. Fiecare dintre proiectele prezentate este însoţit de un set de date de identificare, reprezentând perioada aproximativă a întocmirii proiectului/ studiului, amplasamentul, comanditarul/ diverşii proprietari, date referitoare la construcţia propriu-zisă (acolo unde a fost cazul). Autorii, Zina Macri şi Ionuţ Macri au realizat o lucrare pe care mă mândresc că o deţin în colecţia ea de cărţi.